ส่งพัสดุ

เรามีบริการจัดส่งพัสดุโดยจัดส่งผ่านพาร์ทเนอร์ ได้แก่ Ninja Van,  Alpha Fast และ Kerry Express 

คุณสามารถใช้บริการจัดส่งพัสดุได้ตามขั้นตอนนี้ 

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE MAN เลือก "ส่งพัสดุ (Parcel)" 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล (Order Form) เลือกประเภทการเข้ารับและใส่คูปองส่วนลด (ถ้ามี) จากนั้นกด ยืนยันคำสั่ง (Confirm) 
3. เมื่อกดยืนยันแล้วจะมีพนักงานติดต่อกลับหาผู้ส่ง เพื่อยืนยันเวลาเข้ารับพัสดุ และจัดส่งพัสดุถึงผู้รับปลายทาง โดยคุณสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN

คุณสามารถกำหนดให้พนักงานเข้ารับพัสดุล่วงหน้าได้ล่วงหน้าสูงสุด 2 วัน โดยมีรายละเอียดวันในการเข้ารับและส่งพัสดุดังนี้

-  Ninja Van รับสินค้า ->> จันทร์ - เสาร์  10:00 - 22:00 ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ส่งสินค้า ->> จันทร์ - เสาร์  ยกเว้นวันนักขัต . 

   ฤกษ์ 
- Alpha Fast รับสินค้า ->> จันทร์ - เสาร์  10:00 - 22:00 ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ส่งสินค้า ->> จันทร์ - เสาร์  8:30 - 20:00 ยกเว้น .  

  วันนักขัตฤกษ์ 
- Kerry Express รับสินค้า ->> จันทร์ - เสาร์  8:00 - 20:00 ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ส่งสินค้า ->> จันทร์ - เสาร์  8:00 - 20:00 ยกเว้น .  
  วัน นักขัตฤกษ์

สิ่งของต้องห้าม ได้แก่ 


1. สัตว์มีชีวิต สัตว์ที่ถูกล่า หรือชิ้นส่วนสัตว์ และสินค้าที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสินค้าที่ต้องห้ามตามสนธิ . 
สัญญาและ/หรือกฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ 

2. ชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูก 

3. อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิด 

4. สินค้าผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลงหรือสารเสพติด ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือบทบัญญัติใดๆ ของ
    สหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศใดๆ แม้มีไว้ในครอบครองหรือขนส่งสินค้าโดยผิดกฎหมาย 

5. สินค้าปลอมแปลง สินค้าผิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือมีคุณค่าทางจิตใจ

ไม่มีการจำกัดจำนวนกล่อง/ซอง แต่ควรกรอกจำนวนพัสดุให้ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานจัดเตรียมพาหนะให้เหมาะสมกับการเข้ารับในครั้งนั้นๆ

เราขอแนะนำว่าควรบรรจุพัสดุให้มิดชิดและเหมาะสม มีวัสดุป้องกันการกระแทกหักงอ รวมถึงติดป้ายกำกับระวังสินค้าแตกหักไว้ที่บริเวณกล่อง พร้อมจ่าหน้าถึงผู้รับ/ผู้ส่ง เบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน เพื่อให้พาร์ทเนอร์ของเราให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดขนาดกล่องดังนี้ 

Ninja Van - ส่งในกรุงเทพและปริมณฑล กล่องต้องมีความกว้าง ความยาว และความสูง รวมกันไม่เกินด้านละ 130 เซ็นติเมตร   และหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม - ส่งต่างจังหวัด กล่องต้องมีความกว้าง ความยาว และความสูง รวมกันไม่เกิน 130 เซ็นติ เมตร และหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 


Alpha Fast พร้อมส่งไปรษณีย์แบบ EMS, และแบบลงทะเบียน โดยกล่องต้องมีความกว้าง ความยาว และความสูง รวมกันไม่เกิน 72 เซ็นติเมตร และหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม 


Kerry Express - ส่งทั่วประเทศ กล่องต้องมีความกว้าง ความยาว และความสูง รวมกันไม่เกิน 75 เซ็นติเมตร และหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม หมายเหตุ: ทางเราไม่มีกล่องบรรจุพัสดุให้บริการ 


 หมายเหตุ: ทางเราไม่มีกล่องบรรจุพัสดุให้บริการ

สำหรับการรับประกันพัสดุมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


1. Alpha Fast - รับประกันภัยสินค้าสูงสุด 2,000 บาทต่อพัสดุ 1 กล่อง 

2. Ninjavan - รับประกันภัยสินค้าสูงสุด 3,000 บาทต่อพัสดุ1 กล่อง 

3. ไปรษณีย์ไทย - รับประกันสินค้า EMS สูงสุด 1,000 บาทต่อชิ้น และลงทะเบียนสูงสุด 300 บาทต่อชิ้น

4. Kerry - รับประกันพื้นฐานอยู่ในวงเงิน 2,000 บาทต่อหมายเลขพัสดุ โดยพัสดุต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน 


การขนส่งทุกประเภทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญหายอันเนื่องมาจากการจัดส่งพัสดุต่างๆ ได้แก่ ตราสาร วัตถุเปราะบางแตกหักง่าย เครื่องแก้ว เครื่องเพชรหรือเครื่องประดับมีค่า วัตถุที่เน่าเสียได้ง่าย อาหาร ของเหลว วัสดุแช่แข็งหรือผ่านกระบวนการทำความเย็น สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทย วัตถุอันตราย งานฝีมือที่เสียหายง่าย พัสดุใดๆ ที่ไม่ได้รับการบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์และวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่มีบริการซื้อประกันพัสดุเพิ่มเติม 

ปัจจุบันยังไม่มีบริการกล่องพัสดุให้บริการ 

LINE MAN มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD - Cash on Delivery) เมื่อใช้การขนส่งแบบ Alpha Fast มีรายละเอียดดังนี้ 


1. บริการ COD ใช้ได้กับพัสดุที่ส่งไปยังปลายทางในพื้นที่กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น 

2. ผู้ส่งต้องทำการเขียนคำว่า COD และจำนวนเงินที่ต้องการให้เก็บปลายทางอย่างชัดเจนบนกล่องพัสดุ เช่น COD: 100 THB 

3. ผู้ส่งต้องทำการใส่เลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับโอนเงิน COD ในแอปพลิเคชัน LINE MAN 

4. เงิน COD จะถูกโอนภายใน 1 วันหลังจากจัดส่งสำเร็จ โดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมออกไปจากยอดโอน 
(ตัวอย่าง: ถ้าเงิน COD 100 บาท จะมีการหักค่าธรรมเนียม 2 บาท ดังนั้นจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ส่งของ 98 บาท)


พื้นที่จัดส่งค่าธรรมเนียมเวลาในการจัดส่ง
ส่งกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2%
 1-3 วัน 
จัดส่งต่างจังหวัด 
3%
5-7  วัน

ค่าบริการจะคำนวณจากผู้ให้บริการและประเภทของการส่งที่คุณเลือก โดยพนักงานจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนัก วัดขนาด และคำนวณค่าบริการในขณะเข้ารับพัสดุ โดยคุณสามารถชำระเงินค่าบริการกับพนักงาน LINE MAN ได้ และยังสามารถตรวจสอบอัตราการให้บริการโดยละเอียดได้จากเมนู "ราคา (Price)" โดยจะไม่มีการคิดค่าส่งพัสดุเพิ่มเติมจาก LINE MAN

สำหรับการจัดส่งพัสดุส่งแบบ Next Day ไปยังกทม., ปทุมธานี,  สมุทรปราการ และนนทบุรี

 • ตัดรอบการเข้ารับตอน 22.00 น.
 • จัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป
ค่าจัดส่งพัสดุ
คำนวนตามขนาด
(ดูตารางราคาด้านล่างประกอบ)
ค่าเข้ารับพัสดุ
ฟรี! ค่าเข้ารับถึงที่เมื่อส่งพัสดุ 2 ชิ้นขึ้นไป
ส่ง 1 ชิ้น คิดค่าเข้ารับ 30 บาท


ตารางการคำนวนค่าบริการส่งพัสดุแบบ Next Day

ซองจดหมาย A3 / A4 : 35 บาทกล่อง 0 (0 - 35 ซม.) : 35 บาท
กล่อง A - B (36 -51 ซม.) : 45 บาท กล่อง C - D (52 - 72 ซม.) : 55 บาท


สำหรับการจัดส่งพัสดุแบบUpcountry (ต่างจังหวัด)

 • ตัดรอบการเข้ารับตอน 14.00 น.
 • จัดส่งถึงปลายทางภายใน 1 - 2 วันทั่วประเทศ 
 • จัดส่งถึงปลายทางภายใน 2 - 3 วันไปยังแม่ฮ่องสอน, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และพื้นที่เกาะต่างๆ
ค่าจัดส่งพัสดุ
คำนวนตามขนาด
(ดูตารางราคาด้านล่างประกอบ)
ค่าเข้ารับพัสดุ
ฟรี! ค่าเข้ารับถึงที่เมื่อส่งพัสดุ 2 ชิ้นขึ้นไป
ส่ง 1 ชิ้น คิดค่าเข้ารับ 30 บาท


ตารางการคำนวนค่าบริการส่งพัสดุแบบUpcountry

ซองจดหมาย A3 / A4 : 50 บาทกล่อง 0 (0- 35 ซม.) : 50 บาท 
กล่อง A- B (36 - 51 ซม.) : 65 บาท กล่อง C - D (52 - 72 ซม.) : 80 บาท


สำหรับการจัดส่งพัสดุ EMS จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย์

 • ตัดรอบการเข้ารับตอน 22.00 น.
 • จัดส่งถึงภายใน 2 - 3 วันทั่วประเทศ


ค่าจัดส่งพัสดุ
คำนวนตามน้ำหนัก
(ดูตารางราคาด้านล่างประกอบ)
ค่าเข้ารับพัสดุ
คิดค่าเข้ารับ 30 บาท / เที่ยว
ฟรี! ค่าเข้ารับถึงที่ เมื่อส่งแบบอัลฟ่าอย่างน้อย 1 ชิ้นในออเดอร์


ตารางการคำนวนค่าบริการส่งพัสดุแบบ EMS

น้ำหนัก
ราคา (บาท)
< 20  กรัม
32
21 - 100 กรัม
37
101 - 250  กรัม
42
251 - 500 กรัม
52
501 กรัม - 1 กก.
67
1.1 - 1.5 กก.
82
1.6 - 2  กก.
97
2.1 - 2.5  กก.
122
2.6 - 3  กก.
132


สำหรับการจัดส่งพัสดุลงแบบทะเบียน จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย

 • ตัดรอบการเข้ารับตอน 22.00 น.
 • จัดส่งถึงภายใน 4 - 7 วันทั่วประเทศ


ค่าจัดส่งพัสดุ
คำนวนตามนำ้หนัก
(ดูตารางราคาด้านล่างประกอบ)
ค่าเข้ารับพัสดุ
คิดค่าเข้ารับ 30 บาท /  เที่ยว
ฟรี! ค่าเข้ารับถึงที่เมื่อส่งแบบอัลฟ่าอย่างน้อย 1 ชิ้นในออเดอร์


ตารางการคำนวนค่าบริการส่งพัสดุลงทะเบียน

น้ำหนัก
ราคา (บาท)
1- 100 กรัม
20
101 - 250 กรัม
24
251 - 500  กรัม
30
501 กรัม -  1 กก.
40
1 - 2 กก.
60

เคอรรี่ เอ็กเพรสบริการส่งพัสดุทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ค่าจัดส่งพัสดุ
ค่่งขั้นต่ำ 100 บาทหากเกินจากนั้นจะคำนวนตามน้ำหนักและขนาด
(แล้วแต่อะไรมีราคาสูงกว่า - กรุณาดูตารางราคาด้านล่างประกอบ)
ค่ารับพัสดุ
ฟรี! ค่าเข้ารับถึงที่


 • จองเวลาการเข้ารับล่วงหน้า 1 วัน และเข้ารับได้ถึง  22.00 น.
 • จัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไปทั่วประเทศ


ตารางการคำนวนค่าบริการส่งพัสดุโดยเคอร์รี่ เอ็กเพรส


ขนาด/ น้ำหนัก กทม. / ตจว.
0 - 40 ซม. หรือ 0- 2  กก.60 / 95
41 - 60 ซม. หรือ 0 - 7 กก.95 /  120
61 - 75 ซม. หรือ 0 - 7 กก.115 / 140


น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 7 กก. ต่อกล่อง

นินจาแวนบริการส่งพัสดุทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ค่าจัดส่งพัสดุ
คำนวนตามน้ำหนักและขนาด
(แล้วแต่อะไรมีราคาสูงกว่า - กรุณาดูตารางราคาด้านล่างประกอบ)
ค่าเข้ารับพัสดุ
ฟรี! ค่าเข้ารับถึงที่


 • ตัดรอบการเข้ารับตอน 22.00 น.
 • จัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับกทม., ปทุมธานี,  สมุทรปราการ, นนทบุรี, นครปฐม และสมุทสาคร 
 • จัดส่งถึงปลายทางภายใน 2-3 วันสำหรับต่างจังหวัด

  ตารางการคำนวนค่าบริการส่งพัสดุโดยนินจาแวน

ขนาด/ น้ำหนัก กทม. / ตจว.
0 - 35 ซม. หรือ 1 - 1,000  กรัม35 42
36 - 55 ซม. หรือ 1 - 3 กก.45 /  65
56 - 75 ซม. หรือ 3 - 5 กก.55 / 85
76 - 100 ซม. หรือ 5 - 10 กก.85 / 115
101 - 130 ซม. หรือ  10 - 15 กก.140 / 170


น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 15 กก. ต่อกล่อง (ในกทม.และปริมณฑล) ส่งต่างจังหวัดนำ้หนักไม่เกิน 10 กก. ต่อกล่อง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะ และประวัติการส่งได้จากไอคอนรูปนาฬิกาทางมุมบนขวามือของหน้าแอปพลิเคชัน

คุณสามารถแชร์สถานะการเข้ารับพัสดุได้หลังจากที่มีพนักงาน LINE MAN เข้ารับพัสดุแล้ว และสามารถแชร์สถานะให้ผู้รับพัสดุได้ทาง SMS  และทาง LINE

หากสถานะคำสั่งยังไม่แสดงเป็น 'ยืนยันการเข้ารับ' คุณสามารถยกเลิกได้ในแอปพลิเคชัน โดยกดที่ประวัติการส่งที่ไอคอนรูปนาฬิกาทางมุมบนขวามือ 

นอกจากนั้นคุณสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 


 • สำหรับบริการส่งพัสดุผ่าน Alpha Fast, EMS, พัสดุลงทะเบียน Alpha Fast ติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2290 2800 ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 - 22:00 น. 
 • สำหรับบริการส่งพัสดุผ่าน Ninja Van ติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2026 1499 ทุกวัน เวลา 09:00 -23:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • สำหรับบริการส่งพัสดุผ่าน Kerry Express  ติดต่อได้ที่หมายเลข 1217 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 22:00 น.

คุณสามารถติดต่อผ่านแผนกดูแลลูกค้าของพาร์ทเนอร์ได้ดังนี้ 


- Alpha Fast, EMS หมายเลข 0 2290 2800 ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 - 22:00 น. 

- Ninja Van หมายเลข 0 2026 1499 ทุกวัน เวลา 09:00 -23:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

- Kerry Express  หมายเลข 1217 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 22:00 น.

เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณทุกเรื่อง ทุกวัน โดยสามารถติดต่อเราได้ในระหว่างเวลา 9:00 - 21:00 น. ไม่มีวันหยุด

คุณสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 


1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE MAN เลือกบริการ "พัสดุ (Parcel)" 

2. กรอกรายละเอียดทั้งหมดการจัดส่งพัสดุ 

3. พิมพ์รหัสคูปองในช่องคูปอง "กดยืนยัน (Confirm)" ระบบจะคำนวณส่วนลดจากคูปองให้ทราบทันที

หากไม่สามารถใช้คูปองได้ อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 

1. คุณเคยใช้บริการ LINE MAN มาก่อน และอาจใช้คูปองส่วนลดสำหรับผู้ใช้ใหม่ 

2. คุณอาจใช้คูปองส่วนลดนั้น ครบตามจำนวนสิทธิ์แล้ว 

3. คูปองส่วนลดนั้น อาจมีผู้ใช้คนอื่นเข้ามาใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว 

4. คูปองส่วนลดนั้นอาจเป็นของบริการอื่น 

หากคุณพบปัญหาในการใช้คูปอง กรุณาฝากเรื่องร้องเรียนจากปุ่มด้านล่างนี้